Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον, με τα ιδανικά κίνητρα για συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ παράλληλα φροντίζει να δημιουργεί ίσες ευκαιρίες σε όλους για επαγγελματική εξέλιξη.

Διοικητικη ομαδα

  • Μακρόχρονη εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο. 
  • Συνεχής παρακολούθηση των ευκαιριών που παρουσιάζει η αγορά, υψηλή γνώση και εμπειρία στη διαχείριση ρίσκου .
  • Εμπειρία και ευρεία γνώση των τοπικών αγορών, εύρεση των κατάλληλων πηγών και αξιολόγηση. 
  • Δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλών και σύνθετων έργων. 

Τεχνικη ομαδα

  • Στελέχη με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • Στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων.
  • Εμπειρία σε τοπικές αγορές, ανάπτυξη και αξιοποίηση ενός ισχυρού δικτύου συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.

Επικοινωνία

Μεσογείων 2

Αθήνα

Τ.Κ. 11527​

[email protected]