Περιβαλλοντικο - Κοινωνικο Προφιλ

Η POSITIVE ENERGY λειτουργεί με ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον. Έχει υιοθετήσει υπεύθυνη στάση, φροντίζοντας μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών της, να γίνεται σωστή ανακύκλωση, το διαφημιστικό και επικοινωνιακό υλικό της εταιρείας διαμορφώνεται κυρίως με τη χρήση 100% ανακυκλωμένων υλικών, προτεραιότητα είναι η αγορά οικολογικών ειδών γραφείου, και χορηγούνται σοβαρές προσπάθειες που συμβάλλουν έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος. Το στελεχιακό μας δυναμικό, συγκεντρώνει σε τακτικά διαστήματα αντιπροσωπείες φοιτητών και οργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις στις ολοκληρωμένες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που έχει αναπτύξει και βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να δουν από κοντά τα έργα αυτά, να εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες και να ενημερωθούν για τα οφέλη που προκύπτουν για το περιβάλλον από την αξιοποίηση των ΑΠΕ. Παράλληλα, οργανώνονται επισκέψεις στελεχών μας σε πανεπιστήμια προκειμένου να ενημερώνουν νέους ανθρώπους για την αξιοποίηση των ΑΠΕ και τα πλεονεκτήματά τους.

Επικοινωνία

Μεσογείων 2

Αθήνα

Τ.Κ. 11527​

[email protected]