Διασυνδεδεμένα Συστήματα

H POSITIVE ENERGY αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους. Με βάση τις εκάστοτε απαιτήσεις και ανάγκες των
πελατών, αποτελούμε “one-stop-shop” και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν το
εξής φάσμα:

Μελετες

Τεχνικοοικονομική Μελέτη, Προμελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Μελέτη Ενεργειακής Βελτιστοποίησης, με τη χρήση των πιο έγκυρων λογισμικών εξομοίωσης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Εργα πολιτικοΥ/τοπογρΑφου μηχανικοΥ

Τοπογραφικό Σχέδιο, Εδαφολογική Μελέτη, Γενικές χωματουργικές εργασίες εξομάλυνσης γηπέδου, Εργασίες σκυροδέτησης συστήματος στήριξης, πασσαλόμπηξη, Κατασκευή οικίσκου, Περίφραξη.

ΦωτοβολταΪΚο συστημα -
ηλεκτρολογικοσ εξοπλισμοσ

Βασικός φωτοβολταϊκός εξοπλισμός (φωτοβολταϊκά πλαίσια, αντιστροφείς, trackers, σταθερό σύστημα στήριξης), Κυτία διασύνδεσης, ηλεκτρολογικοί πίνακες, DC & AC καλωδίωση, Κατανεμημένο σύστημα θεμελιακής γείωσης και ολοκληρωμένη αντικεραυνική προστασία.

Συμπληρωματικοσ εξοπλισμοσ

Ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, Σύστημα φωτισμού χαμηλής κατανάλωσης.

Διαχειριση εργου/επιβλεψη/εγκατασταση/θεση σε λειτουργια/συντηρηση/παρακολουθηση λειτουργιασ

 • Ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών σε στέγες.
  Η POSITIVE ENERGY διαθέτει εκτενές δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, κατάλληλα εκπαιδευμένο για
  την ποιοτική κάλυψη της σχετικής ζήτησης σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Η λύση αφορά τους
  οικιακούς καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις..


 • Λειτουργία και συντήρηση. Στην POSITIVE ENERGY παρέχουμε τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων after-sales υπηρεσιών, όπως η παρακολούθηση λειτουργίας και συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Για έργα ισχύος μεγαλύτερης των 2 MWp, εφόσον συναφθούν οι σχετικές συμβάσεις, υπάρχει η δυνατότητα παροχής ειδικών εγγυήσεων όπως είναι η ελάχιστη διαθεσιμότητα και ο ελάχιστος βαθμός απόδοσης του έργου.


 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Για κάθε σύστημα που προσφέρει και για κάθε έργο που αναλαμβάνει, η POSITIVE ENERGY, μπορεί να προβεί στην εκπόνηση των σχετικών αδειοδοτικών μελετών σε συνεργασία με αξιόπιστους συνεργάτες και μελετητικές εταιρείες και να παρέχει καθοδήγηση για τη βέλτιστη διαχείριση κόστους και έργου.


 • Εξοπλισμός.
  Η POSITIVE ENERGY παρέχει και εγκαθιστά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και προδιαγραφές και τις ανάγκες των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. Ο εξοπλισμός που παρέχει, προέρχεται από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως και φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και απόδοσης καθώς και τις απαραίτητες εγγυήσεις καλής λειτουργίας.

Επικοινωνία

Μεσογείων 2

Αθήνα

Τ.Κ. 11527​

[email protected]